Så är förövaren

Denna föreläsning utgår från en förövares perspektiv kring våld i nära relation och behandlar även kopplingen till att leva med missbruk. Utifrån egna erfarenheter med destruktiva och våldsamma relationer och missbruk berättar Carl Adam Tillberg en osmickrande och utlämnande berättelse. Föreläsningen syftar till att ge en ökad kunskap om hur en förövare tänker och varför den handlar som den gör och därmed också ge en förståelse för de underliggande problemen. Föreläsningen följs av en workshop i diskussionsgrupper.


dragning från Vuxenenheten som berättar hur de arbetar med våld i nära relationer.