FÖRELÄSNING

Här kommer snart utförlig information om mina föreläsningar som handlar om missbruk och våld. Föreläsningarna vänder sig till organisationer, skolor eller kommuner som arbetar aktivt för att främja medvetenheten om dessa ämnen och arbetar aktivt för att få fler människor att söka hjälp för sitt missbruk och/eller våldsamma beteende.
Jag kommer även tillhandahålla en föreläsning riktad till företag för att öka medvetenheten kring machokultur och andra vägar att gå för att främja en jämställd och trygg arbetsmiljö för alla.
Onlineföreläsningar kommer snart att tillhandahållas på diverse sociala medier.

Tillsvidare är du välkommen att skicka din förfrågan till me@catillberg.se