Tipslistan

Nedan följer listan på föreningar och organisationer som tas upp i boken Det jag mest föraktade. Upplever du våld i nära relation, har problem med alkohol/droger eller är anhörig kan du vända dig till någon av dessa:

1177 Vårdguiden
Du kan du ringa 1177 när som helst och få råd om vård. På sajten finns information om hälsa,
sjukdomar, besvär och behandlingar. Där kan du också ställa en fråga anonymt och få ett
personligt svar.
Telefon: 1177
Från utlandet ringer du +46 771 11 77 00

AA – Anonyma Alkoholister, Unga i AA
http://www.umo.se/Att-ta-hjalp/Har-kan-du-fa-hjalp/Ringa-och-prata-med-nagon/
(februari, 2018)
Du kan ringa Anonyma alkoholister, AA, om du har alkoholproblem eller är orolig för någon i
din närhet. AA har verksamhet särskilt riktad till unga.
Telefon: 08-720 38 42

Alkohollinjen
Du kan ringa Alkohollinjen om du funderar över dina egna eller någon annans alkoholvanor.
Du kan få stöd för att ändra ditt drickande, eller få råd om hur du ska göra om någon du
känner har problem med alkohol. 
Telefon: 020-84 44 48

Barn- och ungdomslinjen, IVO
Barn- och ungdomslinjen är till för dig som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller
bor på elevhem. Du kan använda Barn- och ungdomslinjen om du vill fråga om dina
rättigheter eller berätta om något som inte funkar bra i hälso- och sjukvården eller
socialtjänsten. Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt.   
Barn- och ungdomslinjen drivs av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är en
myndighet som ska se till att socialtjänsten, hälso- och sjukvården och LSS-verksamheter
jobbar som de ska.
Telefon: 020-120 06 06
Mejl:  beratta@ivo.se

BEO – Barn- och elevombudet, Skolinspektionen
Du kan kontakta Barn- och elevombudet, BEO, eller Skolinspektionen om du tycker att din
skola har gjort något fel. Till BEO anmäler du om du blir kränkt eller mobbad och inte får
hjälp från din skola. BEO är en del av Skolinspektionen. Skolinspektionen utreder även
många andra saker som kan bryta mot skollagen och andra regler. Till exempel om du som
elev inte får den undervisning du har rätt till eller om du inte får särskilt stöd om du har rätt
till det. På sajterna kan du också läsa om dina rättigheter i skolan. 
Telefon: 08-586 080 00
Mejl:  beo@skolinspektionen.se
skolinspektionen@skolinspektionen.se
BEO – Barn – och elevombudet

Skolinspektionen
BO, Barnombudsmannen
BO har en telefonlinje för dig som är under 18 år. Här får du reda på vilka rättigheter du har
enligt barnkonventionen och hur du kan få hjälp. Det är gratis att ringa och samtalet syns inte
på telefonräkningen.
Telefon: 020-23 10 10 

BRIS
Du som är 18 år eller yngre kan kontakta BRIS för att prata om vad som helst. Du kan ringa,
mejla eller chatta. De som svarar är kuratorer. Det kostar inget att ringa dit.
Telefon: 116 111

Brottsofferjouren – unga brottsoffer
Brottsofferjouren hjälper dig om du utsatts för brott, blivit vittne till ett brott eller har någon i
din närhet som utsatts för ett brott. De kan till exempel ge stöd, råd och information. Brottet
behöver inte vara anmält. Det kostar inget att ringa dit och du kan vara anonym.
Brottsofferjouren har en särskild verksamhet för unga mellan 12-25 år.
Telefon: 0200-21 20 19
Mejl:  fraga@boj.se

Brottsoffermyndigheten
Brottsoffermyndigheten har en servicetelefon där du kan få svar på frågor om brott. Till
exempel om hur en rättegång går till eller om du undrar vilken hjälp du har rätt till om du har
utsatts för ett brott.
Telefon: 090-70 82 00

Bup Elefanten
Du kan kontakta Bup Elefanten om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller
misshandel. Du kan också få hjälp om du själv har begått sexuella övergrepp mot någon.
Telefon: 010-105 96 75

DO – Diskrimineringsombudsmannen
Hit kan du ringa eller mejla om du har frågor om diskriminering. Du kan också anmäla till
DO om du har blivit diskriminerad på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion,
trosuppfattning, funktionsskillnad, sexuell läggning eller ålder.
Telefon: 08-120 20 700
Mejl:  do@do.se

Dopingjouren
Du kan ringa till Dopingjouren om du undrar något som har med anabola steroider och
dopning att göra. Du kan också skriva en fråga och få ett svar, eller läsa svar på andras frågor.
Telefon: 020-546 987

Frisk och fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Frisk och fri – Riksföreningen mot ätstörningar har en närståendelinje dit du som är
närstående till någon som har en ätstörning kan ringa. Du får prata med någon som har egen
erfarenhet av att vara närstående till någon med en ätstörning. Samtalet är gratis och du får
vara anonym.
Telefon: 0200–125 085

GAPF – Riksorganisationen glöm aldrig Pela och Fadime
Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime är en förening som arbetar mot
hedersvåld. Du kan vända dig dit om du själv är utsatt eller om du är orolig för någon annan.
De som jobbar där kan ge stöd och hjälp. Du får vara anonym och den du är i kontakt med har
tystnadsplikt. 
Du kan ringa eller mejla.
Telefon (kontor): 08-711 60 32
Telefon (mobil): 070-000  93 28
Mejl:  stodjour@gapf.se

Hjälplinjen
Till Hjälplinjen kan du ringa anonymt och få stöd om du mår dåligt eller är i en jobbig
situation. Du kan också ringa om du är orolig för någon annan. De som svarar är utbildade att
ge psykologisk hjälp.
Telefon: 0771-22 00 60

Jourhavande medmänniska
Jourhavande medmänniska är en telefonjour som är öppen för alla, alla kvällar och nätter året
om. Du kan ringa och prata om vad du vill. Du får vara anonym.
Telefon: 08-702 16 80

Jourhavande präst
Jourhavande präst är öppen för alla som behöver stöd på natten. Du kan ringa eller chatta.
Den som svarar har tystnadsplikt och du är anonym. Samtalet är gratis och syns inte på din
telefonräkning. Det går också att skicka in ett digitalt brev när som helst. Då får du svar inom
24 timmar. 
Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst.
Chatta med jourhavande präst
Skriv ett digitalt brev till jourhavande präst
Från utlandet ringer du: +46-10 490 45 91

Kompetenscentrum sexuella tjänster (KST)
Du kan kontakta KST om du säljer eller köper sex via nätet eller IRL, eller om du är orolig för
någon i din närhet som gör det. Du kan ringa, chatta eller mejla anonymt, och det kostar inget.
Du kan även få personligt stöd. Kompetenscentrum för sexuella tjänster är en del av Malmö
stad. Liknande verksamhet finns även i Stockholm och Göteborg där du kan få personligt
stöd. De kallas för Mikamottagningar.
Telefon: 020-35 40 40
Mejl:  kst@malmo.se

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som har utsatts för hot, våld eller sexuella
övergrepp. Du kan även kontakta dem om du känner någon som har utsatts. Du får vara
anonym och den som svarar har tystnadsplikt. Det kostar ingenting att ringa till
Kvinnofridslinjen och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50

Linnamottagningen
Linnamottagningen ger råd, stöd och skydd till tjejer och killar som blir begränsade,
kontrollerade eller utsatta för våld av familj eller släkt. Du kan ringa anonymt till deras
jourtelefon och det kostar inget.
Telefon: 020-40 70 40

NA – Anonyma Narkomaner
Du kan kontakta Anonyma Narkomaner i Sverige, NA, om du har problem med droger eller
är orolig för någon i din närhet som har det. De har en telefonjour och tar även emot frågor
via mejl och på sajten.
Telefon: 0771-13 80 00
info@nasverige.org

Novahuset
Novahuset kan du kontakta om du eller någon du känner har blivit utsatt för sexuella
övergrepp eller varit med om sex som inte känts bra, online eller offlineoff-line. Du kan få
stöd på telefon, chatt eller mejl. Novahuset kan även hjälpa till med medföljning i samband
med till exempel polisanmälan, rättegång, besök hos socialen eller läkare.

Origo Stockholm
Origo är en organisation för unga mellan 13 och 26 år i Stockholms län, som utsätts eller
riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Till Origo kan du ställa en anonym
fråga och få ett personligt svar. Origo har även ett särskilt ungdomsnummer som du kan ringa
anonymt, och det kostar inget.
Telefon: 020-25 30 00

Orostelefonen – stödtelefon mot våldsbejakande extremism
Orostelefonen finns till för dig som är orolig för att någon du känner dras till en våldsam,
extrem rörelse eller ideologi. När du ringer till Orostelefonen får du stöd och råd om vart du
kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du kan också ringa om du bara vill
prata med någon om din oro. Orostelefonen drivs av Rädda barnen. Samtalet är gratis och
syns inte på telefonräkningen. Du som ringer får vara anonym. Du kan också chatta via
Oroschatten. Det finns möjlighet att få stöd på olika språk.
Telefon: 020-100 200

Polisen

114 14 är polisens nummer vid icke akuta händelser. 
Dit kan du ringa om du vill prata med polisen. Till exempel för att fråga något eller anmäla ett
brott. Har du inte möjlighet att ringa kan du besöka en polisstation.
Telefon: 114 14
Från utlandet ringer du +46 77 114 14 00.
Om det är bråttom, ring 112

PrevenTell
Till PrevenTells hjälplinje kan du ringa om du känner att du har tappat kontrollen över din
sexualitet. Om du skräms eller oroas av dina tankar, tycker att de tar för stor plats i ditt liv,
eller om du är rädd att göra dig själv eller andra illa. Du kan också ringa om du är orolig för
någon annans sexualitet. De som svarar är sjukvårdsutbildad personal som kan mycket om
sådana frågor. De kan också hjälpa dig vidare om du behöver träffa någon. Det är gratis att
ringa och man får vara anonym.
Telefon: 020-66 77 88

RFSL:s brottsofferjour för hbtq-personer
Du kan kontakta RFSL:s brottsofferjour och få stöd om du har blivit utsatt för kränkningar,
våld, hot, trakasserier eller hatbrott. Jouren är till för hbtq-personer men även anhöriga och
vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna att höra av sig. Samtalen är gratis och du
kan vara anonym.
Telefon: 020-34 13 16
Mejl:  boj@rfsl.se  

RFSL Rådgivningen Skåne
RFSL Rådgivningen Skåne har en särskild verksamhet för dig som är hbtq-person och utsätts
för kränkningar eller våld av din familj eller släkt. Du kan ringa eller mejla. De som svarar har
tystnadsplikt och god kunskap om heder och hedersproblematik.
Telefon: 040-611 99 50
Mejl:  samtal@rfsl.se

Rise – Riksföreningen Stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
Du kan få stöd från RISE om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn. De har en
stödtelefon som du kan ringa till anonymt. Du kan också ringa om det gäller någon
närstående. De som svarar har tystnadsplikt.
Telefon: 08–696 00 95
Mejl:  stod@rise-sverige.se

Självmordslinjen Mind
Självmordslinjen drivs av föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa och stödjer
människor i kris. Du som har tankar på att ta ditt liv eller som har någon närstående som gör
det kan ringa, chatta anonymt eller ställa frågor via mejl.
Telefon: 90 101

Sluta-röka-linjen
Sluta-röka-linjen är till för dig som vill sluta röka eller snusa. Du kan även höra av dig dit om
du har slutat men tycker att det är svårt att vara utan cigaretter eller snus. Du kan ringa eller
chatta med Sluta-Röka-Linjen. De som svarar är vana att hjälpa andra att sluta röka eller
snusa och kan ge personliga råd och stöd. Du kan vara anonym och det kostar inget att ringa.
På sajten kan du även skriva om dina erfarenheter av att sluta röka, eller läsa om andras.
Telefon: 020-84 00 00

SPES Ungdom – Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes Stöd
SPES Ungdom är till för dig som är ung och närstående till någon som tagit sitt liv. Via SPES
kan du få stöd och hjälp. De anordnar till exempel träffar och har även en telefonjour som du
kan ringa till. Alla som du har kontakt med har själva förlorat någon genom självmord.
Telefon: 08-34 58 73

Somaya kvinno- och tjejjour
Somaya ger hjälp och stöd till dig som är tjej och är utsatt för hedersrelaterat våld eller
förtryck. Du kan ringa eller mejla och få hjälp på över 30 språk, bland annat arabiska, tigrinia,
persiska, somaliska, spanska och engelska. Det är gratis att ringa och du får vara anonym.
Telefon: 020-81 82 83
Mejl:  tjejjouren@somaya.se
Stödlinjen

Du kan kontakta Stödlinjen för råd och stöd om du har problem med ditt spelande. Det kan du
även göra om du är orolig för någon annans spelande. Det är gratis att ringa och du får vara
anonym. Du kan ringa, chatta eller mejla.
Telefon: 020-81 91 00
Mejl:  info@stodlinjen.se

Terrafem
Terrafem arbetar för tjejers rätt att leva utan mäns våld och dominans. De har en jourtelefon
som du kan ringa om du till exempel har blivit misshandlad, hotad eller våldtagen, eller om du
riskerar att tvingas att gifta dig. Du kan få stöd och råd på många olika språk. Det är gratis att
ringa och du får vara anonym.
Terrafem har även en juristjour. Där kan du få gratis rådgivning av jurister. De kan även
förbereda dig inför mötet med rättsväsendet och stötta dig under en rättegång.
Telefon: 020-52 10 10
Terrafems telefonjour
Terrafems juristjour

Tjejjouren.se
Alla som definierar sig som tjejer kan höra av sig till en tjejjour och prata om olika saker. Det
kan till exempel handla om hur du mår, om sex eller om något jobbigt du har varit med om.
På Tjejouren.se kan du ställa frågor, läsa andras frågor och svar och hitta kontaktuppgifter
som telefonnummer, mejladress och chatt till en tjejjour där du bor.

TRIS – Tjejers Rätt i Samhället
Till organisationen TRIS kan du ringa om du känner dig begränsad av din familj eller släkt,
eller utsätts för hot eller våld när du försöker göra egna val. Eller om du bara vill prata. På
TRIS jobbar vuxna som är vana att hjälpa unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat
våld och förtryck. TRIS kan också följa med till exempelvis socialtjänst, skola, polis och
sjukhus.
Telefon: 0774-406 600

Trygga Barnen
Du kan ringa Trygga Barnen om någon i din familj eller närhet har problem med alkohol,
droger eller mår psykiskt dåligt. Du kan också chatta på Kik. De som svarar vet hur det är att växa upp med föräldrar som har alkohol- eller drogproblem eller som mår dåligt av någon
annan anledning. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym.
Telefon: 070-47 77 910

Unizon  och  Roks
Unizon och Roks är två olika organisationer som samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra
stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. På Unizon och Roks
webbplatser kan du hitta en jour i närheten av dig. På Unizon finns också en bank med frågor
och svar om exempelvis våld i nära relationer och sexuella övergrepp.