Publicerad den

Debattartikel – Alkoholism är inte en klassfråga!

Alkoholism är inte en klassfråga! (Publicerad 2016-08-24)

Den 18 augusti 2016 släpptes Kjell-Olof Feldt och Birgitta Von Otters bok Vägen ut: En loggbok om alkoholism och medberoende.

Det som först fick mig intresserad av denna skrift var då jag tillskickades en länk utav min flickvän som jag lever just ett sådant liv tillsammans med. Jag nykter alkoholist, hon medberoende.

I klippet förklarar vår forne finansminister Feldt att han genom att leva i en priviligerad social miljö kan avstå det tvångsmässiga drickandet och därför funnit en väg ut ur alkoholismen.

Till skillnad från parkbänksalkoholisten som han gör gällande är förlorad när denne kommer tillbaka till gänget. Han har rätt i sak. Alkoholism är en beetendesjukdom eller beteendestörning som går att läsa om i WHO:s diagnosmanual ICD-10 (Identification Cause of Diseases). Med andra ord är det av största vikt att till exempel en alkoholberoende bryter sitt gamla och inlärda beteende för att ta vägen ut ur sitt beroende. Det som blir fel i sakfrågan är att det inte är relevant hur den sociala miljön ser ut i övrigt om inte beteendemönstret ändras.

Vad säger att parkbänksalkoholisten avser att gå tillbaka till sitt gamla gäng när och om hen har beslutat sig för att ta steget ut i ett värdigt liv, inte för att låta bli att dricka, utan för att slippa det tvångsmässiga beteendet? Jag har träffat åtskilliga människor i mitt eget tillfrisknande som missbrukat både alkohol och andra droger, som bott på gatan och varit just den typen av alkoholister Feldt beskriver. Idag lever de tillsynes normala liv, en del med familj, villa och Volvo och har flera nyktra år och ibland decennier. Till skillnad från Feldt har dessa människor ofta – inte alltid – helt bytt social miljö och brutit sina ritualer och beteendemönster. För sjukdomen är större än bara begäret i sig.

Att Feldt är alkoholist är det ingen tvekan om utifrån hans egen utsago då han själv beskriver att han innehar flera av de sju kriterier varav enbart tre måste uppfyllas enligt ICD för att kunna tillräknas diagnosen. Att han skulle vara en bättre, duktigare och mer lyckad alkoholist på grund av sin klasstillhörighet och priviligerade levnadssätt är dock rent av naivt att hävda.

Genom hela boken försöker både Feldt och Otter att framhäva hans supande som något annat än vad det är – en alkoholists maktlösa begär till sin drog. De förkastar ett program i P3 som handlar om sjukdomen på grund av att det talas alldeles för mycket om boxvin. De dricker ju minsann inte boxvin – det är inte fint nog. Och sådana är inte de med sitt priviligerade liv i de fina salongerna, med en husläkare ett samtal bort. Skulle Feldt dricka mindre om han vore tvungen att gå till vårdcentralen som alla andra eller vore tvungen att köpa viner i en annan prisklass? Tveksamt.

När Otter skriver om den gång Feldt medverkade i SVT:s tv-program ”Min sanning” och för första gången uttalade att han nog var en ”slags” alkoholist berättas att hon inte tog det på så stort allvar mer än ett sätt av honom att chockera. Och detta genomsyrar hela boken och den efterföljande diskussionen. De äkta makarna verkar tillsynes inte ta denna progressiva och dödliga sjukdom på allvar.

Vad i mer ligger Feldts rädsla att sluta upp med supandet helt och bromsa den positiva utveckling och sidovinster ett kort uppehåll redan gett? Svaret finns där: Kjell-Olof Feldt är alkoholist och vill inte ta detta faktum på allvar.

Han tror att han ska bli olycklig om han slutar dricka alkohol. Naturligtvis blir varje människa som ger upp sin största kärlek olycklig, framför allt om en försöker göra det på egen hand och inte hittar en ny mening i tillvaron. Personligen har jag haft hjälp inte bara utav min flickvän, utan också en behandling och genom att dela med mig av mina umbäranden och lyssna på andra alkoholisters berättelser om hur det en gång var i missbruk och vilket fantastiskt nyktert liv vi idag lever.

Naturligtvis finns den dödliga sjukdomen alkoholism i olika skepnader, men till skillnad mot vad Feldt och Otter vill göra gällande tar den varken hänsyn till ålder, etnicitet, kön eller klass.

Första gången publicerad på:
https://www.svt.se/opinion/carl-adam-tillberg-om-alkoholism