Publicerad den

Spriten är ingen ursäkt, men en faktor

För ett tag sedan skrev jag ett inlägg på mina sociala medier om en krönika Frida Boisen skrivit, publicerad i Aftonbladet 13/4.

Krönikan i sin korthet handlade om vinboxens varande eller ickevarande och vad den kan åsamka i form av accelererat eller utlösande av våld.

Boisen skrev utifrån sina erfarenhet som utsatt för våld av en alkoholist och noterar den ökning av våldet som skedde (och sker) i och med försäljningen av vinboxen. Samma gift, lite billigare paketerat. Samma förödelse.

Liksom Boisen har jag sett och påpekat det här med sammanlänkningen mellan alkohol och våld, men blivit avfärdad med hänvisning till att det bara är en ursäkt.

Det är det inte och ingen ska någonsin skylla ett våldsamt beteende på alkohol. Jag vet att det görs och det är fel. Inte alla alkoholister är våldsamma, liksom alla våldsamma inte är alkoholpåverkade när de slår. Och en alkohol eller narkotikapåverkad person ska aldrig kunna svära sig fri från ansvar på grund av berusning. Kan man inte kontrollera intaget och dess konsekvenser ska man helt enkelt ta det första beslutet, att inte intaga det. Ansvaret ligger helt och hållet hos den våldsamma.

Det finns dock ett tydligt samband som flera organisationer, däribland CAN, tar upp mellan våld och alkohol och andra former av droger.

Ska vi bara blunda för detta samband och avfärda det kommer det att sluta illa.

Konsumtionen av olika former av droger är, och det är fakta, en bidragande orsak till att utlösa våld, som naturligtvis också ligger närmare till hands hos en redan våldsamt sinnad person och accelerera våldet. Det finns också de som aldrig annars är våldsamma, men som kan bruka våld under påverkan.

Därför måste vi ta detta på allvar istället för att stöta det ifrån oss i risk att någon ska röra vår älskade alkohol.

Det som konkret kan och bör göras är att utveckla vården på så vis att missbrukare som söker vård också får preventiv vård gällande aggressivt/våldsamt beteende. Personligen tror jag inte att jag mött någon missbrukare som INTE varit våldsam på ett eller annat sätt i mer eller mindre grad. Naturligtvis finns det undantag och det här är en rent generell uppskattning.

Jag själv började istället åt andra hållet. Sökte först hjälp för aggressivt beteende, men fortsatte att missbruka. Det säger sig självt att alkohol- och droger som tömmer huvudet på det mesta tillslut får ödesdigra konsekvenser i form av återupptaget destruktivt beteende. Detta förstod jag tillslut och sökte senare vård för mitt missbruk då jag ansåg att det var den biten som behövde bort också. Sedan dess har jag inte varit aktiv i våld. Alltså behövde nykterheten till. Jag tänker på de två flickvänner som kunde förskonats från mig om jag redan när jag sökte hjälp för aggressivt beteende också hade blivit erbjuden missbruksvård.

Dessa två vårdinsatser bör alltså kombineras och samköras med varandra. Du kan gå den ena eller andra utan någon nytta alls. Vilket slöseri på skattepengar och människors liv.

Det allra första steget är att inte blunda för drogernas påverkan på våldet och avfärda det som en ursäkt.

Hit kan du vända dig som utsatt;
http://unizon.se/
https://www.brottsofferjouren.se/
https://www.roks.se/
https://www.bris.se/

Hit kan du vända dig om du utövar våld eller har ett missbruk:
http://valjattsluta.se/
http://aa.se/

Se också Aftonbladets sammanställning av beroendekliniker och annan form av stöd;
https://www.aftonbladet.se/halsa/a/oRnGxV/har-finns-hjalpen-over-hela-sverige